SKMClub

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
แท็กยอดนิยม: สมุทรสงคราม
ดู: 2081|ตอบกลับ: 0

กศน. ประกาศผลบุคลากร สถานศึกษา เครือข่าย ดีเด่น ระดับประเทศ

[คัดลอกลิงก์]

639

กระทู้

3

ติดตาม

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

ความดี
505
พลังเงิน
4543
พลังน้ำใจ
2548
UID
1

เข็มประดับยศ 10

โพสต์เมื่อ 30-4-2013 22:57:49 |ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2556

วันที่ 9 ก.พ.2556 นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กศน. ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคลากร / หน่วยงาน / สถานศึกษา / เครือข่าย ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจแก่หน่วยงาน เครือข่าย และผู้ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และให้มีการมอบรางวัลในวันที่ 4 มี.ค.2556 ณ หอประชุมคุรุสภา ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคลากร / หน่วยงาน /สถานศึกษา / เครือข่าย ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลและหน่วยงาน ดังนี้

ประเภทบุคคล ได้แก่ 1.ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ได้แก่ พระครูวิสารวรกิจ กศน.อำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา 2.ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ดีเด่น ได้แก่ น.ส.จันทร์จิลา แสนกล้า กศน.อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว 3.ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ได้แก่ น.ส.ศิริโสภา ทัศนพันธ์ กศน.อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 4.ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ดีเด่น ได้แก่ นายทองย้อย โชฎก กศน.อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 5.อาสาสมัคร กศน. ดีเด่น ได้แก่ นายดม เลาหา กศน.อำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท

6.อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ดีเด่น ได้แก่ นายบุญชู ปวุฒิภัทรพงศ์ บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด กศน.อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 7.กรรมการสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายสุนทร สุนันท์ชัย สถาบันการศึกษาทางไกล 8.ภูมิปัญญาดีเด่น ได้แก่ นายสุชล สุขเกษม กศน.อำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม 9.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม./สถานศึกษาขึ้นตรง ดีเด่น ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ใจคำ สำนักงาน กศน.จ.เพชรบูรณ์ 10.พนักงานจ้างเหมาบริการในส่วนภูมิภาค ดีเด่น ได้แก่ นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

11.ลูกจ้างประจำในส่วนภูมิภาค ดีเด่น ได้แก่ นายโกศล เทียมสุวรรณ์ กศน.อำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ 12.หัวหน้า กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ได้แก่ นายโยธิน พรหมณี กศน.ตำบลท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 13.พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร) ดีเด่น ได้แก่ นางสุชานันท์ กลิ่นเมือง กศน.อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี 14.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูปอเนาะ) ดีเด่น ได้แก่ นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ กศน.อำเภอจะนะ จ.สงขลา 15.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครู ศรช.) ดีเด่น ได้แก่ นายสุรชาติ มณีรัตน์ กศน.อำเภอกาบัง จ.ยะลา

16.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูอาสาสมัคร) ดีเด่น ได้แก่ นางจินดา คุณชล กศน.อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 17.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ได้แก่ น.ส.พรชุลี ผ่านสำแดง กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 18.ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ดีเด่น ได้แก่ น.ส.วาสนา เพ็งถมยา กศร.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19.ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.)ดีเด่น ได้แก่ นางวริษา ปัญญาวรเมธ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ 20.ครูประจำกลุ่ม ดีเด่น ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงธนินท์รัฐ คล้ายประยูร กศน.อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี

21.ครูสอนคนพิการ ดีเด่น ได้แก่ นางสุภาพร นะมามะกะ กศน.อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 22.ครูสอนเด็กเร่ร่อน ดีเด่น ได้แก่ นายชรินทร์ ใยยั่งยืน สำนักงาน กศน.จ.สมุทรปราการ 23.ผู้บริหารสถานศึกษาในปอเนาะ ดีเด่น ได้แก่ นายตัยยีบีย์ บูยุโส๊ะ กศน.อำเภอจะนะ จ.สงขลา 24.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น ได้แก่ น.ส.อัจฉรา สากระจาย สำนักงาน กศน.จ.หนองคาย 25.ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น ได้แก่ นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

26.รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น ได้แก่ นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ สำนักงาน กศน.จ.เพชรบูรณ์ 27.รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น ได้แก่ นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 28.ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 29.ศึกษานิเทศก์ ดีเด่น ได้แก่ นางกัญญา ทวีเศรษฐ สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง 30.ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ได้แก่ นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ กศน.อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

31.ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ได้แก่ นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 32.ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านทักษะชีวิต ดีเด่น ได้แก่ นายธนารักษ์ อุตรินทร์ กศน.อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม 33.ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านพัฒนาอาชีพ ดีเด่น ได้แก่ นางน้ำค้าง สีเดือน กศน.อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี 34.ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ดีเด่น ได้แก่ นางจงรักษ์ เฉียงตะวัน กศน.อำเภอเมือง จ.ยะลา

ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ 35.หน่วยงานทหาร ดีเด่น ได้แก่ ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฏร์ธานี 36.ทัณฑสถาน/เรือนจำ ดีเด่น ได้แก่ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 37.สถานพินิจ ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จ.สงขลา 38.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 39.หน่วยงานเอกชน ดีเด่น ได้แก่ บริษัท CS Lox info จำกัด (มหาชน) สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จ.ลำปาง

40.กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ได้แก่ กศน.ตำบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 41.ศูนย์การเรียนชุมชน ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่ขรี กศน.อำเภอตะโหมด จ.พัทลุง 42.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.ดีเด่น ได้แก่ สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย 43.สถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และ 44.ศูนย์ กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น ได้แก่ กศน.อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี

ที่มา สยามรัฐ

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

skmclub.com

GMT+7, 20-6-2018 20:15 , Processed in 0.044305 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน